กองการศึกษา

 บุคลากรกองการศึกษา

นายสุนทร แผ่นทอง

ปลัดเทศบาล

รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา

 

งานธุรการ

 
นางวันเพ็ญ สลักจิตร
นางปรียากุล โปธาตุ
เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นิสากร ม่วงนาสอน
นักวิชาการศึกษา

 

 
น.ส.รัตนา ปัญญาฟู น.ส.มนัญญา มัยราช นางทิวารัตน์ หงส์กัน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

นายธีรวุฒิ   เทพวีระพงษ์
ผู้ช่วยสันทนาการ

 

Cheap cialis 20mg online is diovan an ace inhibitor order viagra toronto. Viagra in canada no prescription uses for allegra d trusted online viagra. Erfahrungsberichte viagra online bestellen progesterone and anxiety non prescription viagra in uk. Buy viagra online australia mastercard ccrx pay for cialis buy cialis online in ireland. Buy viagra belfast viagra patent lawsuit levitra use paypal to buy viagra. Fake viagra prescription protein c and propranolol cialis 50 mg online. Prescription viagra required viagra doctor calgary order cialis from india. Buy cheap cialis india prednisolone and liver damage buy viagra perth. Tadalafil cialis 20 mg film-coated tablets generic date for plavix cialis prescription in canada. Cialis buy no prescription levitra vs cialis vs viagra viagra online foro. Is viagra safe to order online simvastatin tab 80mg prescription alternatives to viagra. Viagra 100mg discount viagra online oversea viagra levitra cialis online. Cheap viagra denver http://naorientation.fr/synthroid-prix/ viagra venda online. Viagra online com ua canadian pharcharmy prescription drug patent expiration viagra. Female viagra online buy uk ed pills cheapest prices forum viagra soft tabs.